ITF Tromsø Taekwon-Do

Startside Opp

Int.Instruktørkurs - Skottland 2003
     Startside Opp Filosofi Linker

        

 

 

 

Internasjonalt Instruktørkurs i Skottland
 
 
28. februar - 2. mars 2003 ble det andre Internasjonale Instruktørkurs i år arrangert i Livingston, Skottland. ITF Taekwon-Do Norway var representert med to deltakere. Kurset ble ledet av fire VIII. Dan tilhørende ITF; Master Tran Triue Quan, Master Pablo Trajtenberg, Master Hector Marano og Master Wim Bos.
Kurset var preget av Mastrenes voldsomme intensitet, viten og engasjement. Til sammen utgjorde de en kraftfull og kunnskapsrik kvartett. De delte ikke bare av sine tekniske kunnskap, men ga oss innblikk i Taekwon-Dos mentale og filosofiske aspekter. Vi satt igjen med et sterkt inntrykk og følelsen av at disse i fellesskap fører vår grunnlegger Choi Hong His Taekwon-Do arv.
Etter engasjerende dager benyttet vi sjansen til å gå opp til test for en ny rang. Testpanelet bestod av de fire ovennevnte Masterene. Vi er derfor de første i Norge som har fått erfare de nye kravene og standardene ved eksaminering av sortbelter i ITF. Vi ble satt på en hard prøve, både teknisk og teoretisk, og det var derfor en gledelig følelse etterpå å få vite at vi hadde bestått testen.
Vi vil derfor benytte anledningen til å takke Mastrene for deres faglige dyktighet og engasjement, og ser lyst på fremtiden videre i ITF Taekwon-Do.
En stor takk rettes også til arrangøren UKTF Scotland ved Master Sutherland og hennes assistenter.
Bengt Nilsen IV. Dan
 
Send e-post til post@itf-tromso.no dersom du har spørsmål.
Copyright © 2003-2010 ITF Tromsø Taekwon-Do
Sist endret: 14 september 2010